នៅពេល ដែលមាន នរណាម្នាក់ និយាយ អំពីរឿងលុយ គ្រប់គ្នា ប្រាកដជា គិតដល់ លុយដុល្លារ ជាមិនខាន ព្រោះថា លុយដុល្លារ ត្រូវ បានគេ ប្រើប្រាស់ ច្រើន នៅ ទូទាំង ពិភពលោក ។ ប៉ុន្តែ ប្រទេស មួយ ចំនួន មានការ រីកចម្រើន សេដ្ឋកិច្ច ធ្វើឲ្យ រូបិយប័ណ្ណ របស់ពួកគេ មានតម្លៃ កាន់តែ ថ្លៃ ផងដែរ។ ដូច្នេះនៅពេលនេះ​ចង់ដឹងអត់ថា​លុយដុល្លារ ជាប់ចំណាត់លេខប៉ុន្មាននៅលើពិភពលោក?

Euro
Euro
US dollar
US dollar

ដើម្បីអស់ចំងល់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

     ប្រភពពី YouTube Channel TOP 10 TV