ឧបករណ៍មួយ ដែលគេ​អោយឈ្មោះវា​ថា យន្តហោះ Drone ដែលគេយកមកដើម្បី​ថត​យក រូបភាព វីដេអូ​ពីលើ អាកាស​ ហើយវា​ធ្វើ​ការ ​ដោយមានអ្នកបញ្ជា​ជ្រើស​ផ្លូវ​ហោះហើរ ​ដោយ​​ផ្អែក​លើ​អ្វី​ដែល​មើល​ឃើញ​ជុំ​វិញ​ខ្លួន។ប៉ុន្តែសំរាប់ថ្ងៃនេះមានវីដេអូមួយដែលពួកគេបានយក Drone  មកប្រណាំងទៅវិញដែលកន្លង មកយើងធ្លាប់ តែឃើញគេប្រណាំង ឡាន​ ម៉ូតូជាដើម។​​​​​​

Drone Drone តោះ ចង់ដឹងមានអ្វីកើតឡើងទស្សនាទាំងអស់គ្នា

ប្រភពពី YouTube Channel Dude Perfect