រឿង fast & furious ដែល​រឿង​ល្បី​មួយ​ក្នុង​ចំនោម​រឿង​ល្បី​ៗ​ជា​ច្រើន យើង​ធ្លាប់​ទស្សនា​រួម​មក​ហើយ​តាំង​ភាគ​1 រហូត​ដល់ ភាគ​7 ដោយ​ភាគ​ទី​1 ដោយ fast & furious 1 ដែល​ចេញ​ដំបូង​ក្នុង​ឆ្នាំ 2001 រហូត​ដល់ fast & furious 7 ក្នុង​ឆ្នាំ 2015 កន្លងផុតទៅ។

fast & furious​​ 8 fast & furious​​ 8 fast & furious​​ 8ហើយ  fast & furious 8 នឹង​ត្រូវ​ត្រៀម​ចាប់ផ្តើម​បញ្ចាំង ក្នុង​ឆ្នាំ 2017 ខាង​មុខ​នេះ​ហើយ។ តើ​ការ​ដំណើរ​ថត fast & furious 8 ដល់​ណា​ហើយ ? តោះ​! ទស្សនា​សកម្មភាព​ថត​ខ្លះ​ៗ​ទាំងអស់​គ្នា​…