ពាក់ស្បែកជើងកែងចោត តើគួរតែដើរយ៉ាងម៉េច?

Learn How to walk in high heel

0
1904
How to walk in high heel

កាលពី​អត្ថបទ​មុន​យើងខ្ញុំ បាន​បង្ហាញ​ពី​គន្លឹះ​ សំខាន់​ៗ​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ពី​ការ​ពាក់​ស្បែកជើង​កែង​ចោត​មិន​អោយ​មាន​ភាព​ឈឺចាប់​។ ប៉ុន្តែ​ សំរាប់​ថ្ងៃនេះ KSPG.TV យើងខ្ញុំ​សូម​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដើរ​ដំណើរ​យ៉ាងណា នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ពាក់​ស្បែកជើងកែង ចោត​វិញ​ម្តង​។ ជា​ការ​ពិត​ណាស់​ការ​ពាក់​ស្បែកជើង​កែង​ខ្ពស់ គឺ​អាច ជួយ​ជុំរុញ នូវ ទំនុកចិត្ត លើ​ខ្លួនឯង និង មើល ទៅ​ឃើញ ទាន់សម័យ ក្នុង​ពេល​ដំណាលគ្នា ។ ប៉ុន្តែ តើអ្នកដែល​មាន​ឧបសគ្គ ជាមួយ​ការ​ពាក់​ស្បែកជើង​កែង ​ដែរ​រឺទេ? ​ហើយ ថាតើពេល​ដែលពាក់​ទៅ គួរ​ដើរដំណើរ យ៉ាងណាអោយ​មាន ភាព​ទាក់ទាញ? ដូច្នេះ កុំ បង្អង់​យូរ ទស្សនា វី​ដេ​អូ​មួយ នេះដើម្បី​ទុកជាចំនេះដឹង បន្តិច បន្តួច បន្ថែម​ទៀត​សំរាប់​អ្នក។

2. High Heel

High Heel

1. High Heel

High Heel

ប្រភពពី AMIClubwear