ដើរលេងតែក្នុងក្រុងពេលខ្លះ ក៏មានអារម្មណ៍ថាបរិយាកាសដដែល មិនសូវរីករាយដែលមែនអត់? មិនថាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទេ Admin ក៏ដូចគ្នាតែមានពេលទំនេរ បបួលគ្នារត់ចេញពីក្រុងញឹកដែរហ្នឹង។ សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ប៉ុន្មានកន្លែងហើយ បរិយាកាសយ៉ាងមិចដែរ បើមានកន្លែងល្អចែកគ្នាស្គាល់ផង បានទៅលំហែរអារម្មណ៍បន្ធូរភាពតានតឹងទាំងអស់គ្នា។ សម្រាប់ថ្ងៃនេះ Admin ក៏ចង់អោយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទីតាំងមួយកន្លែងដែលនៅជាប់មាត់ទឹកដងទន្លេតែម្ដង។

Old Friend - មិត្តចាស់ព្រែកលាភ
Old Friend - មិត្តចាស់ព្រែកលាភ

ចង់ស្គាល់អត់ កន្លែងល្អណាស់ណា៎ គឺថានៅភោជនីយដ្ឋាន Old Friend – មិត្តចាស់ព្រែកលាភ យើងហ្នឹងឯង នៅមិនឆ្ងាយពីក្រុងហើយបរិយាកាសបែបធម្មជាតិម៉ាអ៊ែម ខ្យល់ទន្លេបក់មករំភើយៗ អង្គុយញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ៗទៀតសាកស្រមៃមើល៎ ជីវិតមានក្ដីសុខតិចអី។

Old Friend - មិត្តចាស់ព្រែកលាភ
Old Friend - មិត្តចាស់ព្រែកលាភ

ម៉ោះ បើបានមក Old Friend – មិត្តចាស់ព្រែកលាភ ហើយកុំភ្លេចហៅ មិត្តចាស់មកជាមួយផងណា ព្រោះថាមិត្តចាស់នៅតែសំខាន់មែនអត់ បែបនេះគួរតែមានពេលវេលារីករាយជាមួយគ្នាញឹកតិចហើយណ៎។ វឺតៗទៅ ណាត់គ្នាដាក់ថ្ងៃអោយច្បាស់លាស់ទៅមិចម៉ា Admin សុំចូលរួមម្នាក់ផង៕

Old Friend - មិត្តចាស់ព្រែកលាភ
Old Friend - មិត្តចាស់ព្រែកលាភ
Old Friend - មិត្តចាស់ព្រែកលាភ

ភោជនីយដ្ឋាន Old Friend – មិត្តចាស់ព្រែកលាភ
លេខទូរសព្ទ៖ 010 956 553
ទីតាំង៖ ជិះតាមផ្លូវ6A បត់ស្តាំចូលតាមវត្តព្រែកលាប រួចបត់ឆ្វេងប្រហែល 100មែត្រ រឺ ផែនទី ចុចទីនេះ