និយាយថាកន្លែងឆ្ងាញ់ និងតម្លៃធូរថ្លៃក៏ចេះតែរំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាអោយនឹកឃើញទៅ ព្រោះថាអាចញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចយើងបានច្រើនទៀត។ សម្រាប់ ២កន្លែងនេះផងដែរ បើនិយាយប្រវត្តិលក់វិញគឺជាង ២០ឆ្នាំមកហើយ ម៉ូយៗខ្លះញ៉ាំតាំងពីនៅរៀនអនុវិទ្យាល័យ រហូតដល់ឥលូវចេញធ្វើការមានកូនមួយ កូនពីរទៅហើយ។ សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនច្បាស់ជាធ្លាប់ស្គាល់រួចមកហើយ ចំពោះ ២កន្លែងនេះគឺ មីឆាប័ណ្ណធានា ដែលលក់ពីឪពុករហូតតដល់កូនជាង១០ឆ្នាំទៅហើយ និងលោកពូនំប៉ាវ លក់នំប៉ាវនៅម្ដុំស្ដុកគិរីរម្យលក់ជាង ២០ឆ្នាំទៅហើយនោះ។

ហាង មីឆាប័ណ្ណធានា

ហាង មីឆាប័ណ្ណធានា
ហាង មីឆាប័ណ្ណធានា
ហាង មីឆាប័ណ្ណធានា
ហាង មីឆាប័ណ្ណធានា

ហាង មីឆាប័ណ្ណធានា
លេខទូរស័ព្ទ៖ 012 64 83 72
ទីតាំង៖ ផ្លូវ ១៣៩ ម្តុំមន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព សុក្រឹត ស្ថិតក្នុងសង្កាត់វាលវង់
ផែនទី៖ https://goo.gl/maps/GLaqTPb338ioiFPD8

ហាង ពូនំប៉ាវ

ហាង ពូនំប៉ាវ
ហាង ពូនំប៉ាវ
ហាង ពូនំប៉ាវ
ហាង ពូនំប៉ាវ
ហាង ពូនំប៉ាវ
ហាង ពូនំប៉ាវ

ហាង ពូនំប៉ាវ
លេខទូរសព្ទ៖ 012 81 11 69
ទីតាំង៖ មហាវិថីព្រះសីហនុ ជិតស្តុបគិរីរម្យ

វីដេអូ៖ ហាង មីឆាប័ណ្ណធានា

វីដេអូ៖ ហាង ពូនំប៉ាវ