រាល់​ថ្ងៃ​គ្នា​យើង​ច្បាស់​ជា​បាន​សាក​រសជាតិ​ នំ​បរទេស​ប្លែក​ៗ ឆ្ងាញ់​ និង​មាន​រូប​រាង​ស្រស់​ស្អាត​ មក​រាប់​ភ្លេច​ហើយ​។​ តែ​កុំ​ភ្លេច​ណា​ ខ្មែរ​យើង​ក៏​មាន​នំ​ច្រើន​ប្រភេទ​ជា​ហូរ​ហែ​ដែរ​ ជា​កូន​ខ្មែរ​គួរ​តែ​ស្គាល់​និង​បាន​សាក​រសជាតិ​នំ​ឆ្ងាញ់​ៗ​ទាំង​អស់​នេះ​។​ ជឿ​ថា​គ្នា​យើង​ខ្លះ​ អាច​ធ្លាប់​ឃើញ​ តែ​មិន​ធ្លាប់​ញ៉ាំ​ បើ​ខ្លះ​ទៀត​​មិន​ធ្លាប់​ទាំង​ស្គាល់ និង​ញ៉ាំ​ទៀត​ផង​។​​ ក្នុង​ចំណោម​នំ​ខ្មែរ​ ១៩​ មុខ​នេះ​ ស្គាល់ និង​ធ្លាប់​ញ៉ាំ​បាន​ប៉ុន្មាន​មុខ​ដែរ?​

នំ​គម​

នំ​ស្លឹក​ស្រស់

នំ​អាកោរ​ត្នោត

នំ​ពង​អន្សម​

នំ​ក្រូច

នំ​ចាក់​ចុល

នំ​កូរ

នំ​លំអង​ចេក

នំពុម្ព

នំ​ផ្លែ​អាយ

នំ​ក្រឡាន

ក្រឡានអ្នកសៀមរាប
ក្រឡានអ្នកសៀមរាប

នំ​ល្ពៅ

នំ​អន្សម​ខ្នុរ

នំ​អាកោរ​

ហាង ដារ៉ាអាកោខ្ទិះ
ហាង ដារ៉ាអាកោខ្ទិះ

នំ​ច័ក្កច័ន

នំ​កង

នំ​ត្រៀប​បាយ

នំ​ចេក​បុក

នំ​ពពាយ