មួយបទដែលបានចេញជា Audio អោយអ្នកទាំងអស់គ្នា​ស្តាប់​ច្រើន​ខែ​មក​ហើយ​នោះ ពេល​នេះ ថ្ងៃ​នេះ​បាន​ចេញ​នៅ Trailer តាមរយៈ Facebook Page: Vincent Studios កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​មុននេះ​បន្តិច។ វីដេអូ Trailer នេះ​បានបង្ហាញ​ក្បាល​សាច់​រឿង ដែល​មើល​ទៅ​គួរ​អោយ​ចង់​ទស្សនាវីដេអូ​ពេញ ព្រម​ជា​មួយ​សំលេង និង​តន្ត្រី​ពេល​ស្តាប់​ទៅ​មានអារម្មណ៍​ថា​ពិរោះ ឡើង​ចង់​ហើប​ជើង​ពី​ដី ឬអាច​និយាយ​បាន​ថា​បុក​ពោះ ម៉ង​ឡូយ​ពេក។ លោក Soria Oung ហៅ ប្រុស អ៊ីន ជា​ម្ចាស់​បទ​ចំរៀង​នេះ រូប​លោក​ពិត​ជា​ច្រៀង​បាន​ពិរោះ និង​មាន​ការ​គាំទ្រ​ច្រើន​ពី​សំណាក់​យុវវ័យ ដោយ​សារ​បទ​នេះ ជា​បទ Original ។

Soria Oung Soria Oung Soria Oung

ស្តាប់ទាំងអស់គ្នា ថាពិរោះខ្លាំងប៉ុនណា អូ៎ភ្លេច កុំភ្លេចដាក់កាសផងណា ដឹងតែអារម្មណ៍ហើបផុតដីម៉ង!!!

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/1658529154380239/videos/1784853768414443/” width=”696″ height=”400″ onlyvideo=”1″]