និយោ​ជិក ម្នាក់​ៗ​តែងតែ ​ជួប​បញ្ហា​មួយ​នេះ នៅ​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​បំពេញ ការងារ​។ ពេល​ខ្លះ​ពួក​គាត់​មានការ​ពិបាកចិត្ត​ក្នុងការ​សំរេចចិត្ត​ថា តើ​ពួក​គេ​គួរតែ​ លាឈប់​ពី ការងារ ឬ ពី​តួនាទី​សព្វថ្ងៃ​ដែរ​ឬទេ? ទន្ទឹម​នឹង​ការ​លាឈប់​នោះ​ផង​ដែរ តើ​ មូលហេតុ​អ្វីខ្លះ​ដែល​តម្រូវ​អោយ​ពួក​គាត់​លាឈប់។ យ៉ាងណាមិញ ការ​សំរេចចិត្ត​គួរតែ​លាឈប់ ឬ មិន​គួរ គឺ​ស្ថិត​នៅ​លើ ​មូលហេតុ​មួយ​ដែល​ត្រឹមត្រូវ តែ​ចាំបាច់​ដែល​ពួក​គាត់​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ ។ សូម មើល Video ខាងក្រោម​ដែល​បញ្ចា​ក់​ពី​មូលហេតុ ៨ ចំណុច​ដែល​អ្នក​គួរតែ​លាឈប់​ពី​ការងារ ហើយ KSPG.TV សង្ឈឹម​ថា អត្ថបទ និង វីដេ​អូ​មួយ​នេះ មាន​អត្ថប្រយោជន៍​សំរាប់​ការងារ​របស់​និយោ​ជិក​ទាំងអស់​គ្នា​។

Quit job check mark

Staff

 

ប្រពភ ៖ YouTube Channel John Baybay