បច្ចេកវិទ្យា​តែងតែ​រីក​ចម្រើន​ពី​មួយ​ថ្ងៃ ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​ឥត​ឈប់​ឈរ ជាក់ស្តែង​ក្រុមហ៊ុន Lenovo បាន​បង្ហាញ Smartphone និង Table មាន​អេ​ក្រង់​ស្តើង និង​បទ​បែន​បាន ជា​ផលិតផល​គំរូ​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​សម្រាប់​ថ្ងៃ​អនាគតរបស់​ក្រុមហ៊ុន  Lenovo​។ តោះ​! ទស្សនា ការ​បង្ហាញ​ប​ច្ចេ​កវិទ្យា​ទាំងនេះ​ទាំងអស់​គ្នា​…

Lenovo-foldable-smartphone-tablet Lenovo-foldable-smartphone-tablet Lenovo-foldable-smartphone-tablet