យុវវ័យ​ខ្មែរ យើង​សព្វថ្ងៃ បាន​បញ្ចេញ ស្នាដៃ​បទ​ចម្រៀង​មាន​បទ​ភ្លេង​ថ្មី​បន្តបន្ទាប់​គួរ​ឲ្យ​កត់សម្គាល់​។ ថ្មី​ៗ​នេះ បទ​ចម្រៀង​បទ​ភ្លេង Original Song ថ្មី​មួយទៀត  គឺ​បទ Anniversary I Hate You ច្រៀង​ដោយ NaNa Love Feat Santo Naco បើ​គ្រាន់តែ ​ស្តាប់​ចំណងជើង​ក៏​ធ្វើ​អោយ​មាន​អារម្មណ៍ ថា ​ប្លែក និង​ពិតជា​ចង់​ស្តាប់​ថា​បទ​នេះ​មាន​អត្ថន័យ​យ៉ាងណា​ដែរ​។  តោះ Original Song ខ្មែរ​លេច​ចេញ​បន្តបន្ទាប់​ហើយ គាំទ្រ​ស្នាដៃ​គាត់​កុំ​ខាន​ណា​។

NaNa Love Facebook Page NaNa Love Facebook Page

ប្រភព ៖ YouTube Channel NanalovEsong