ថ្ងៃមុន KSPG.TV បាន​លើ​យក​ការ​ផលិត រថយន្ត​ម៉ាក​ល្បីៗ​រួច​មក​ហើយ តែ​ថ្ងៃនេះ​វិញ KSPG.TV បាន​លើកយក កា​ផលិត​រថយន្ត ម៉ាក​ល្បី​ថ្មី​មួយទៀត​គឺ​ក្រុមហ៊ុន Volkswagen ។ ក្រុមហ៊ុន Volkswagen ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ 1937 និង​បាន​លូតលាស់​ទៅ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​មួយ ក្នុង​ចំណោម​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ៗ​ផ្សេង​ទៀត ក្នុង​ការ​ផលិត​រថយន្ត​នៅ​លើ​ពិភពលោក ទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​របស់​ក្រុមហ៊ុន ដែល​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ទីក្រុង Wolfsburg ប្រទេស​អា​ល្លឺ​ម៉​ង់​។ តោះ​! ទស្សនាការ​ផលិត​ទាំងអស់​គ្នា​…

Volkswagen Volkswagen Volkswagen