ប្រហិតស្ងោរ គឺជាអាហារសម្រន់មួយប្រភេទដែលមានការពេញនិយម និងល្បីខ្លាំង លោកអ្នកចំនួនបានស្គាល់រួចមកហើយ ដែលស្ថិតនៅម្តុំ ទួលសង្កែ គ្រប់ពេលដែលចង់ញាុំ គឺតែងតែនឹកឃើញដល់ទៅនោះមុនគេ ដូចនេះដើម្បីកាន់តែស្រួលនោះ យើងសូមបង្ហាញទីតាំងថ្មីមួយកន្លែងទៀត គឺសាខារបស់ប្រហិតស្ងោរទួលសង្កែ បានមកដល់ម្តុំសាលាសន្ធរមុខយើងនេះហើយ!​

ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ

យើងដឹងហើយថា ប្រហិតស្ងោរ គឺមានការពេញនិយមខ្លាំង ដោយសារតែមានតម្លៃធូរថ្លៃ ជាពិសេសមានរសជាតិឆ្ងាញ់ ហើយការបើកសាខាប្រហិតស្ងោរសាលាសន្ធរមុខក៏មិនខុសពីសាខាប្រហិតស្ងោរទួលសង្កែដែរ គឺមានប្រហិតគ្រប់ប្រភេទ​ មានអាំង មានស្ងោរ ជើងមាន់​ ស្លាបមាន់ និងមានប្រហិតផ្សេងៗជាច្រើនមុខទៀត ហើយលោកអ្នកអាចរើសបានតាមចិត្ត រួមទាំងរូបមន្តទឹកជ្រលក់ពិសេសមកផងដែរ ញុាំចាប់មាត់ហ្មង!៕

ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ

ហាង
ទីតាំង៖ ផ្សារតូចទួលសង្កែ ផ្លូវលេខ៩០០ ផែនទីចុចនៅទីនេះ

វីដេអូ

ញ៉ាំម្ដងញ៉ាម ចង់ញ៉ាំទៀតហ្មងជាមួយប្រហិតស្ងោរ ប្រហិតអាំងទួលសង្កែនេះ🤤😋

នឹកប្រហិតស្ងោរ ប្រហិតអាំងទួលសង្កែទេ និយាយពីរសជាតិអ៊ែមអស់ទាស់ហើយ ជាពិសេសទឹកជ្រលក់ហ្មងយាយពីថាជាតិនោះជាតិ បានញ៉ាំហើយជក់មាត់ជីបៗហ្មង😋🤤😋ទីតាំង៖ ផ្សារតូចទួលសង្កែ ផ្លូវលេខ៩០០ រឺផែនទីចុចនៅទីនេះ https://goo.gl/maps/7DtuFf7L379hqBzn6

បាន​បង្ហោះ​ដោយ Facetaste នៅ ពុធ 13 ឧសភា 2020