បច្ចុប្បន្ន​ មនុស្សស្រីភាគច្រើន តែងតែចង់មានមុខ​ ទំរង់រាង​ផតបែបសិចស៊ី។ ហើយរហូតដល់ថ្នាក់មានស្ត្រីមួយចំនួន ទៀតធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្ស ថែមទៀតផង។​ យ៉ាងណាមិញការ​ផាត់មុខ​ក៍ ជា​វិធីសាស្រ្ត​ដ៏​ល្អ ដែលសម្រាប់ ​ជួយលើកសម្រស់ ដើម្បីទទួលបាន មុខរាងផត ដែលអ្នកចង់បាននោះ ប៉ុន្តែអ្នកមានដឹងពីតិចនិកនូវការផាត់មុខហ្នឹងអត់ ?​ នៅពេលនេះ​ KSPG.TV សូមបង្ហាញ វីដេអូមួយនេះដើម្បីបង្កើនចំនេះដឹងលោកអ្នក​បន្ថែមទៀត ។

 Get Cheekbones  Get Cheekbones

ប្រភប៖ YouTube Channel Stephanie Lange