ក្នុង​វិ​ស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ផលិត​រថ​យន្ត កាន់តែ​រីក​ចម្រើន​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត​ល្បី​ៗជុំវិញ​ពិភពលោក រិះរក​គំនិត​ថ្មី​ៗ ទៅលើកត្តាសំខាន់ៗរួម​មាន ប្រព័ន្ធសុ​វត្ថិភាព ផា​សុខភាព រូបរាង បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ជាដើម ដើម្បី​ប្រកួតប្រជែង​ដណ្តើម​យកចំណែកទីផ្សារ ។

Range Rover Range Rover

ជាក់ស្តែង​ក្រុមហ៊ុន Range Rover គឺជា​ក្រុម​ដែល​វ័យ​ចំណាស់​មួយ ដែល​មាន​អាយុកាល 68​ឆ្នាំ​មក​ហើយ (​ឆ្នាំ 1948) ក្រុមហ៊ុន​ចក្រភព​អង់គ្លេសមួយនេះ បាន​វិ​វឌ្ឍ​ន៍​ខ្លួន​ក្លាយ​ទៅ​ក្រុមហ៊ុន​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក ជា​ពិសេស​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុ​ជា​យើង​តែ​ម្តង​។

Range RoverRange Rover

ដោយឡែក​ថ្ងៃនេះ KSPG.TV សូមលើកយក​ការ​ផលិត Range Rover Evoque មក​បង្ហាញ​ជូន​​…