បង្អែមផ្កា ឃើញហើយដឹងតែថាចង់ធ្វើញ៊ាំហ្មង?

បង្អែមផ្កា

0
1606

ស្អែកជាថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍យមានគិតថាធ្វើបង្អែមញ៊ាំជុំគ្រួសារអត់ បើមានមិនបាច់គិតអីច្រើនទេធ្វើបង្អែមផ្កានេះហើយ ព្រោះថាការធ្វើមានភាពងាយស្រួល មិនមានគ្រឿងផ្សំច្រើនហើយ លឿនទៀតសម្រាប់ការចម្អិនបង្អែមមួយមុខនេះ។ ចង់ដឹងថារបៀបធ្វើ និងគ្រឿងផ្សំត្រូវមានអ្វីខ្លះកុំភ្លេចមើលនៅខាងក្រោមនេះ។

បង្អែមផ្កា

◀️ គ្រឿងផ្សំដែលត្រូវមាន៖

  • ល្ពៅ
  • ដំឡូងស្វាយ
  • ម្សៅដំណើប
  • ម្សៅមី
  • ស្ករក្រហម
  • ខ្ទិះដូង
  • ស្លឹកតយ
  • អំបិល
បង្អែមផ្កា
បង្អែមផ្កា
បង្អែមផ្កា
បង្អែមផ្កា

◀️ វីដេអូបង្រៀនពីរបៀបធ្វើ៖

https://www.facebook.com/KohSantepheapFacetaste/videos/617273462213009/