កាន់តែពិសេសហើយ បញ្ចុះតម្លៃសល់តែ១ចាន ១មុឺនរៀលប៉ុណ្ណោះ ហើយ១ចាន ដឹងតែឆ្អែត មោះអ្នកណាខ្លះមិនទាន់បានញុាំ ចង់អាចមកសាកបានណា នៅហាង មីទាញតុងយុាំ បញ្ជាក់ការបញ្ចុះនេះសម្រាប់តែអ្នកដែលមកញ៊ុាំហាងផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះ។

ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ

ក្រោយពីដឹងពីតម្លៃហើយ ឥឡូវនេះយើងមកដឹងពីអ្វីដែលពិសេសមីទាញតុងយុាំវិញម្តង គឺសសៃមីត្រូវបានចុងភៅទាញធ្វើភ្លាមៗហ្មង ដែលធ្វើអោយមីមានរសជាតិឆ្ងាញ់ និងមានក្លិនឈ្ងុយ ហើយនៅពេលដែលបញ្ចូលជាមួយទឹកស៊ុបដ៏មានរសជាតិទៀតគឺអ៊ែមខ្លាំងមែនទែន។ ម្យ៉ាងទៀត មីទាញក៏មានប្រភេទសាច់ដូចជា៖ ផាក់លូវ ទាខ្វៃ គ្រឿងសមុទ្រ(មឹក លៀស) ដែលលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសតាមចំណូលចិត្ត។

ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ
ហាង មីទាញតុងយុាំ

រកណាបានពិសេសជាងនេះទៅ គឺបញ្ចុះសល់តែ ១មុឺនរៀលអាចញ៊ាំបានឆ្ងាញ់មាត់ និងម៉ាតឹងពោះបែបនេះហើយនោះ ហុតស៊ុបក្ដៅៗចឹងអីក្ដៅសាច់ស្រួលខ្លួនតិចអី? ហើយការបញ្ចុះនេះមានរយះពេល ១សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ ដល់ថ្ងៃ ទី៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់តែអតិថិជនមកពិសាហាងផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះ៕

ហាង មីទាញតុងយុាំ

ហាង មីទាញតុងយុាំ 
លេខទូរសព្ទ៖​ 061 31 66 83 / 098 809 789
ទីតាំង៖ ផ្លូវ ១២២ សន្ធរម៉ុក ប្លុកខាងក្រោយ Tous Les Jours កម្ពុជាក្រោម
ផែនទី៖ ចុចទីនេះ

វីដេអូ៖