សំណង់​អគារ​ធំ​ៗ និង​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ៗ នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​រីក​ចម្រើនមិន​ឈប់​មិនឈរ ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ​។ ហើយ​ប្រទេស​ទាំង​អស់នោះ បាន​ខិតខំ​រក​គំនិត​ថ្មី​ៗ រួម​ផ្សំ​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប មាន​បរិយាកាស​ល្អ ជាដើម ដើម្បី​ទាកទាញ អ្នក​វិនិយោគ និង​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​ឲ្យ​មក​កំសាន្ត នៅ​ប្រទេស​របស់​ខ្លួន ហើយ​ខាងក្រោម​នេះ​ជា សំណង់​អគារ​ចំនួន​១០ ជាប់​ជា​អគារ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាងគេ​លើ​លោក តោះ​! ទៅ​ទស្សនា​សំណង់​អគារ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ ទាំង​១០ ជាមួយ​គ្នា​៖

10City of Dreams

តម្លៃសាងសង់ 2.75 Billion US$

កម្ពស់ 164 ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅទីក្រុង Macau ប្រទេសចិន

សាងសង់ក្នុងឆ្នាំ 2009

និងមាន 37ជាន់

9The Venetian Macao

តម្លៃសាងសង់ 2.97 Billion US$

កម្ពស់ 225 ម៉ែត្រ

ស្ថិតនៅទីក្រុង Macau ប្រទេសចិន

សាងសង់ក្នុងឆ្នាំ 2005

មាន 39ជាន់

8Wynn Las Vegas

តម្លៃសាងសង់ 3.26 Billion US$

កម្ពស់ 187 ម៉ែត្រ

ស្ថិតនៅទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិក

សាងសង់ក្នុងឆ្នាំ 2005

មាន 45ជាន់

7One World Trade Center

តម្លៃសាងសង់ 3.80 Billion US$

កម្ពស់ 541 ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិក

សាងសង់ក្នុងឆ្នាំ 2012

មាន 104ជាន់

6Cosmopolitan of Las Vegas

តម្លៃសាងសង់ 4.16 Billion US$

កម្ពស់ 184 ម៉ែត្រ

ស្ថិតនៅទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិក

សាងសង់ក្នុងឆ្នាំ 2010

មាន 52ជាន់

5Parliament House, Canberra

តម្លៃសាងសង់ 4.21 Billion US$

កម្ពស់ 107 ម៉ែត្រ

ស្ថិតនៅទីក្រុង Canberra ប្រទេសអូស្ត្រាលី

សាងសង់ក្នុងឆ្នាំ 1981

មាន 2ជាន់

 

4Emirates Palace

តម្លៃសាងសង់ 4.48 Billion US$

កម្ពស់ 72 ម៉ែត្រ

ស្ថិតនៅសហព័ន្ធ​អារ៉ាប់រួម

សាងសង់ក្នុងឆ្នាំ 2005

មាន 6ជាន់

3Resorts World Sentosa

តម្លៃសាងសង់ 5.38 Billion US$

កម្ពស់ 50 ម៉ែត្រ

ស្ថិតនៅប្រទេស សិង្ហបុរី

សាងសង់ក្នុងឆ្នាំ 2010

មាន 10ជាន់

2Marina Bay Sands

តម្លៃសាងសង់ 6 Billion US$

កម្ពស់ 194 ម៉ែត្រ

ស្ថិតនៅប្រទេស សិង្ហបុរី

សាងសង់ក្នុងឆ្នាំ 2010

មាន 57ជាន់

1Abraj Al Bait

តម្លៃសាងសង់ 15 Billion US$

កម្ពស់ 601 ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅប្រទេស អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត

សាងសង់ក្នុងឆ្នាំ 2012

មាន 120ជាន់

https://www.youtube.com/watch?v=To9Xq_7DKfk