ប្រហិត​សាច់ត្រី គឺជា​ម្ហូប​មួយ​ដែល​អាច​និយាយ​បាន​ថា​ជា​ អាហារសម្រន់ ដែល​មនុស្ស​ភាគច្រើន​ចូលចិត្ត ញាំុ នៅ​ពេល​ដែល​ជួបជុំ​មិត្តភក្តិ បងប្អូន គ្រួសារ ជាដើម​។ ប្រហិត​សាច់ត្រី យើង​អាច​យក​ទៅ​ដាក់​នៅ​ក្នុង សម្លរ ស៊ុប ឬបំពង ញាុំលេង​ជាមួយ​ជ្រក់​រឺ​ទឹកត្រី​បុក​ក៏​បាន ។ សំរាប់​ថ្ងៃ ចុងសប្តា​ហ៏​ជិត​មក​ដល់​ហើយ KSPG.TV សូម​លើកយក​វីដេ​អូ​មួយនេះ​ ដើម្បី​បង្ហាញ នូវ​វិធី​ធ្វើ ប្រហិត​សាច់ត្រីបំពង​ដ៏​ងាយស្រួល សំរាប់​ថ្ងៃ​សំរាក នេះ។ តោះ​! សាក​រៀន​ធ្វើ​ទាំងអស់​គ្នា​មើ​ល៏​ ។

Fish Patties Fish​ Patties

Fish Patties
Fish Patties

ប្រភព៖​ YouTube Chhanel Cooking with Elissa