អ្នកណាខ្លះ​ នៅ​ចាំ​ចំណងជើង​រឿង​មួយ​នេះ ? ខ្ញុំ​ជឿជាក់​ថា​មាន​តែ ​អ្នកដែល​កើត​ក្នុង​ជំនាន់ ៩០ ទេ ទើប​ចាំ​រឿង​តុក្កតា​មួយ​នេះ ។ គិតទៅ ​កាលនៅ ពីក្មេង​សប្បាយ​ម្យ៉ាងដែរ មិនបាច់​គិត​ពី​អ្វី​ច្រើន ទេ មក​ពី​រៀន​មិនទាន់​ទេ បើក​ទូរទស្សន៍​មើល​ភ្លាម ។ ចុះ ទាំងអស់គ្នា ​នៅ​ចាំ​រឿង​មួយ​នេះ​បាន​ទេ ? រឿង​តុក្កតា​មួយ​នេះ ​តែងតែ​ចាក់​បញ្ចាំង នៅ​ទូរទស្សន៍ យើង​នោះ​អី ចាក់​បញ្ចាំង​រាល់ពេល​កម្មវិធី​សំរាប់​កុមារ មិន​ថា​អ្នក​អាន​ទេ សូម្បី​តែ​អ្នក​សរសេរ​អត្ថបទ​មួយ​នេះ ក៏​មាន​អារម្មណ៍​ថា នឹក​អនុស្សាវរីយ៍​កាលពី​ក្មេងៗ​ដែរ​។

Polin Polin Polinត្រឡប់ ទៅ អនុស្សាវរីយ៍​ហ្នឹងតិចមើល !

ប្រភព៖​ YouTube Channel  onthehalfshel