មិនតិចជាង២០នោះទេ ដែលយីហោហាងប្រហិតមួយនៅខេត្តបាត់ដំបង ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា ប្រហិតចែមុីបាត់ដំបង ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងទៅលើរសជាតិប្រហិតទាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងផ្ទាល់ ក៏ដូចជាសាខាជាច្រើនទៀត ដែលកំពុងមានវត្តមានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយសារតែប្រហិតរបស់គាត់គឺធ្វើដោយខ្លួនឯងគ្រប់មុខតែម្តង រួមផ្សំជាមួយទឹកជ្រលក់ទឹកសៀងប្រចាំហាង ធ្វើអោយអតិថិជនដែលញ៊ាំហើយសរសើរមិនដាច់ពីមាត់។

ហាង ប្រហិត​ J Mey សាលាចិន បាត់ដំបង
ហាង ប្រហិត​ J Mey សាលាចិន បាត់ដំបង
ហាង ប្រហិត​ J Mey សាលាចិន បាត់ដំបង

ស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់សាខាប្រហិតចែមុីបាត់ដំបង គឺមានច្រើនសាខាណាស់ អាចនិយាយបានថាងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលនិយមចូលចិត្តរសជាតិប្រហិតសាច់សុទ្ធ រសជាតិដើមធ្វើផ្ទាល់ដៃ អាចទៅរកបាននៅហាងប្រហិតមុី គ្រប់សាខាទាំងអស់បាន។

ហាង ប្រហិត​ J Mey សាលាចិន បាត់ដំបង
ហាង ប្រហិត​ J Mey សាលាចិន បាត់ដំបង
ហាង ប្រហិត​ J Mey សាលាចិន បាត់ដំបង

ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលនិយមចូលចិត្តញ៊ាំប្រហិតសាច់គោ ប្រហិតត្រី ដែលធ្វើដោយដៃផ្ទាល់នោះ កុំមើលរំលងហាងប្រហិតចែមុីបាត់ដំបង។

ហាង ប្រហិត​ J Mey សាលាចិន បាត់ដំបង
ហាង ប្រហិត​ J Mey សាលាចិន បាត់ដំបង
ហាង ប្រហិត​ J Mey សាលាចិន បាត់ដំបង
ហាង ប្រហិត​ J Mey សាលាចិន បាត់ដំបង

ហាង ប្រហិត​ J Mey សាលាចិន បាត់ដំបង
លេខទូរស័ព្ទ៖ 070 9999 38/ 078 93 9998
ទីតាំង៖ ផ្លូវ 135 កែង 456

វីដេអូ៖