កីឡាបាល់ទាត់ គឺជា​កីឡា​កំពុង​ពេញ​និយម​ទូ​ទាំង​ពិភពលោក េហតុនេះហើយបាន​ធ្វើ​​អោយ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត ហ្គេ​ម ជា​ច្រើន​បាន​ផលិត ហ្គេ​ម ទាក់់ទង​ទៅ​នឹង​បាល់ទាត់ ហើយ​ក៏​មាន​តួអង្គ​ល្បី​ៗ​នៅ​ក្នុង ហ្គេ​ម នេះផង​ដែរដើម្បីលើកប្រជាប្រិយភាពកម្មវិធីកម្សាន្តរបស់ខ្លួន​។ ជាក់ស្តែង​ហ្គេម Ronaldo Kick’n’Run ដែល​ជា​ប្រភេទ ហ្គេ​ម បណ្តើ​របាល់​តាម​ផ្លូវ​សាធារណៈ ទាត់​បាល់​ចំ​គោលដៅ​ដើម្បី​ប្រមូល​កាក់ និង​គេច​ពី អ្នក​ដែល​បាន មក​ដណ្តើម​បាល់​ជាដើម​។

Ronaldo Kick'n'Run


Ronaldo-Kick'n'Run-05

ចង់​ដឹង​កាន់​ច្បាស់​លោក​អ្នក​អាច​ដោ​ន​ឡូត​យក​មក​លេង​បានកម្សាន្តទាំងអស់គ្នា ដែល​ដំណើរការ​ទាំង iOS និង Android

https://www.youtube.com/watch?v=PxJ1-VPmVgM