ក្រោយមកពីស្រុកកំណើតវិញ នឹកម្ហូបបែបហិរៗ បុកមី បុកត្រី ភ្លាត្រីសាលម៉ុន😋 ហើយចង់បានកន្លែងឆ្ងាញ់ នឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនោះ គួរកុំរំលងហាង ផ្ទះបាងកក បញ្ចុះតម្លៃ២០% រហូតដល់រយៈពេល១ខែពេញតែម្តង បញ្ចុះគ្រប់មុខ។

ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក

សម្រាប់អ្នកដែលវិញត្រឡប់ពីបណ្តាខេត្តវិញ​គ្រប់គ្នាប្រាកដណាស់ថា ទ្រលាន់ជាមួយមុខម្ហូបនៅឯស្រុក ចិត្តនឹកឃើញតែរបស់ញ៊ាំបែបហិរៗ មកលេងផ្ទះបាងកក រកមុខម្ហូបទាំងនេះបាន បញ្ចុះ២០% មានដូចជា៖ បុកមីចានយក្ស បុកត្រី បាយឆាក្តាម គ្រំឆា ឆាម្រះព្រៅពិសេស បាយស្រូបបង្គា មឹកឆាអំពិលទុំ ភ្លាត្រីសាលម៉ុន ចង់បានហិរកម្រិតណា🥵ក៏បាន កម្មុង់បានតាមចិត្ត។

ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក

ចឹងកុំអោយខាតពេលយូរ ក្រពះរករឿង មកដល់ភ្នំពេញវិញហើយ ទៅរកអីបះប៉ូវម្តង ហើយពិសេសទៀត បញ្ចុះតម្លៃ២០%ទៀត មិនទៅសាក មិនទៅញ៊ាំម៉េចកើត ហើយកុំទៅម្នាក់ឯងអី រកលេខតេទៅក្រុមស៊ីត្រាវមកជុំគ្នាមក កុំអោយថាមកដល់ភ្នំពេញវិញហើយ ថាយើងទៅញ៊ាំមិនប្រាប់គ្នា ណាមួយញ៊ាំជុំគ្នាទើបសប្បាយមិនថាចឹងហី!😋

ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក
ហាង ផ្ទះបាងកក

ហាង ផ្ទះបាងកក
លេខទូរសព្ទ៖ 081 456 556 / 099 563 289 / 096 2 456 282
ទីតាំង៖ ស្ថិតនៅលើផ្លូវសុធារស ទល់មុខសួនសកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយមាត់ទន្លេរ ជិតបៀលឌិងចាស់

វីដេអូ