បន្ទាប់ពីភ្ជុំបិណ្ឌហើយម្នាក់ៗច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍ថាស្រាលខ្លួនហើយ ព្រោះថាឃើញមានការដើរលេងជួបជុំបងប្អូនក្រុមគ្រួសារនៅតាមបណ្ដាខេត្តសប្បាយអ៊ូអរណាស់។ ស្របពេលកៀកចុងខែបែបនេះទៀតសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនច្បាស់ជាមិនសូវល្អប៉ុន្មានទេមើលទៅ​ ព្រោះថាAdmin ធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដែរ តោះដើម្បីដោះស្រាយបានខ្លះអាចធ្វើម្ហូបជាមួយត្រីខកំប៉ុងនូវមុខម្ហូបប៉ុន្មានមុខខាងក្រោមនេះគ្រាន់បានជួយសន្សំសំចៃខ្លះ។

ម្ហូបទី១ៈ ត្រីខតុងយ៊ាំពិសេស

របៀបធ្វើ៖ ចុចទីនេះ

ត្រីខតុងយ៊ាំពិសេស
ត្រីខតុងយ៊ាំពិសេស
ត្រីខតុងយ៊ាំពិសេស
ត្រីខតុងយ៊ាំពិសេស

មុខម្ហូបទី២ៈ បាយឆាតុងយ៉ាំត្រីខ

របៀបធ្វើ៖ ចុចទីនេះ

បាយឆាត្រីខពិសេស
បាយឆាត្រីខពិសេស
បាយឆាត្រីខពិសេស

មុខម្ហូប៣ៈ ឆាមីសួត្រីខ

របៀបធ្វើ៖ ចុចទីនេះ

ឆាមីសួត្រីខ
ឆាមីសួត្រីខ
ឆាមីសួត្រីខ