កន្លងមក អ្នក​ទាំងអស់គ្នា បានដឹង​រួចមក​ហើយ​ថា KSPG.TV ជា​រឿយៗ​តែងតែ ​ចែករំលែក​នូវ ចំនេះដឹង​ដែល ទាក់ទង​នឹង​ការ​សម្ភាសន៍​ការងារ ។ តូ​យ៉ាង មាន​ទាំងការ​ឆ្លើយ​សំណួរ ពី​ភាព​ខ្លាំង​ភាពខ្សោយ ការ​រៀប​ឥរិយា​បទ​អោយ​បាន​ត្រឹមត្រូវ និង​វិធីសាស្ត្រ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ក្នុង​ពេល​សម្ភាសន៍ ។ ចុះ​សំរាប់​ថ្ងៃនេះ មាន ចំនេះ​ដឹង​អ្វី​ដែល​ត្រូវ​ចែករំលែក​ទៀត? ពិតជា ​មាន ហើយ​គឹជា ​ចំណុច​សំខាន់ ថែម​ទៀត​ផង សំរាប់​អ្នក​កំពុង​ស្វែងរក​ការងារ​ធ្វើ និង អ្នក​ដែល​មិនធ្លាប់​មាន បទពិសោធន៍​ក្នុងការ​សរសេរ CV​។ ចង់​ដឹង​ថា​តើ CV របស់​អ្នក​បាន​រៀប​ត្រឹមត្រូវ​ដែរ​រឺទេ។

cv-resume-social

how-to-write-a-cv

សូម​ទស្សនា​ វីដេ​អូ ខាងក្រោម។

ប្រភព៖ YouTube Channel Mango Personnel