ម៉ូយៗហាង តូបប្រហិត មានដឹងអត់ពេលនេះហាង តូបប្រហិត បានបើកសាខាថ្មីបន្ថែមមួយសាខាទៀតហើយដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ សម្រាប់សាខាថ្មីនេះដូចចំណងជើងខាងលើចឹង គឺនៅម្លុកសាលាព្រះស៊ីសុវត្ថិស្ថិតលើផ្លូវ៦៣(ត្រសក់ផ្អែម) កែងផ្លូវ២០០ ហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលបានមកដល់សាខាថ្មីនេះ ក៏មានឱកាសទទួលបានកាត់បញ្ចុះតម្លៃ២០% ដែលមានសុពលភាពរហូតដល់ខែ វិច្ឆិកា។

ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត

អ្វីដែលពិសេសសម្រាប់សាខាថ្មីនេះ គឺហាងបានបន្ថែមប្រភេទប្រហិតច្រើនជាមុន និងមានការរៀបចំអោយអតិថិជនដួសប្រហិតដោយខ្លួនឯងតាមចំណូលចិត្ត និងថ្លឹងគិតជាគីឡូ ខុសប្លែកពីមុនដោយគិតជាចង្កាក់។ ចំពោះបរិកាសក្នុងហាងក៏កាន់តែប្លែក ដោយមានការរៀបចំយ៉ាងស្រស់ស្អាត និងរាងទូលាយជាងមុនដែលអាចអង្គុយញ៊ាំបានយ៉ាងរីករាយសម្រាប់ការជួបជុំ។ បន្ថែមពីនេះចំណតចតម៉ូតូ និងរថយន្តគឺធំទូលាយដែលបង្ករភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនដែលមកទទួលទាននៅទីនេះ។

ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត

តោះ អ្នកម្លុកសាលាព្រះស៊ីសុវត្ថិ នៅចាំអីទៀតរបស់ឆ្ងាញ់មកកៀកខ្លួនហើយ មិនបានមកញ៊ាំម៉េចកើត ហើយអ្វីដែលសំខាន់ទទួលបានកាត់បញ្ចុះតម្លៃ២០% ដែលមានសុពលភាពរហូតដល់ខែ វិច្ឆិកា ចឹងទៀតចំណេញតិចអី។ លឿនៗមកណា ប្រហិតឆ្ងាញ់ បុកល្ហុងឆ្ងាញ់ កំពុងរងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះ៕

ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត

ហាង តូបប្រហិត(សាខាស៊ីសុវត្ថិ)
លេខទូរសព្ទ៖ 092 65 65 15
ទីតាំង៖ ស្ថិតលើផ្លូវ៦៣(ត្រសក់ផ្អែម) កែងផ្លូវ២០០ ទល់មុខហាង Super Duper ស៊ីសុវត្ថិ

វីដេអូ៖