ក្រុមហ៊ុន iPhone និង Samsung គឺជា​ក្រុមហ៊ុន​យក្ស​ក្នុង​ការ​ផលិត Smart Phone ដែល​មានគុណ​ភាពល្អ ហើយ​ក៏​ជា​គូរ​ប្រជែង​ស៊ីសាច់​ហត់​ឈាម​នឹង​គ្នា​ផងដែរ។ តែ​នៅ​ពេល​នេះ​គេ​យក​ទូ​ស័ព្ទ iPhone និង Samsung ដាក់​តំរៀប​គ្នា រួចហើយ​យក​កាំភ្លើង​បាញ់ទៅលើ ទូរ​ស័ព្ទ iPhone ម្តង និង ទូរ​ស័ព្ទ Samsung ម្តង តើ iPhone ឬ​ក៏ Samsung ដែល​ធន​ទៅ​នឹង​គ្រាប់កាំភ្លើង​ជាង?

iPhone and Sansung

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនាវីដេអូការបាញ់ទាំងអស់គ្នា…