អ្នកដែរនឹកឃ្លានអាហារបែបវៀតណាម ពេលនេះលែងលំបាកទៀតហើយ មិនចាំបាច់ទៅញ៊ាំដល់ប្រទេសវៀតណាមនោះទេ នៅក្នុងប្រទេសយើងក៏អាចញ៊ាំបានអោយតែបានមកដល់ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់ គឺអាចញ៊ាំបានយ៉ាងរីករាយជាមួយមុខម្ហូបបែបវៀតណាមដែលមានរសជាតិដើម និងមានច្រើនមុខច្រើនជម្រើសសម្រាប់លោកអ្នក។ ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់ គឺមានទីតាំងនៅជាន់ទី៣ នៃ Chip Mong Noro Mall (ផែនទី​៖ ចុចទីនេះ)។

ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់
ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់
ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់

ពេលនេះលោកអ្នកអាចមកទទួលយកនូវមុខម្ហូបល្បីៗប្រចាំភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់ ដែលមានដូចជា៖ បាញ់ហយសាច់ជ្រូកអំពៅ, បង្គាអាំងអំបិលម្ទេស, ត្រីទីឡាប់យ៉ាបំពង, ណែមនឿង គួង ឆាយ៉ និងទឹកហ្គាញ់, ទឹក3C ដែលល្អសម្រាប់សុខភាព និងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់រសជាតិដើមពីវៀតណាមពិតៗ។ សម្រាប់ទឹកហ្គាញ់គឺមានរសជាតិ ផ្លែប៉ោម ត្របែក ម្នាស់ រីឯទឹក3Cមានរសជាតិការ៉ុត ប៉េងប៉ោះ ក្រូច។

ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់
ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់
ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់

តោះៗ នៅចាំអីទៀត អ្នកដែលចូលចិត្តញ៊ាំអាហារបែបវៀតណាម ស្គាល់កន្លែងពិសេសបែបនេះហើយ វឺតៗមកណាដឹងតែសប្បាយមាត់ញ៊ាំហ្មងហើយ ជាពិសេសគឺទទួលបានរសជាតិដើមពិតៗញ៊ាំយ៉ាងជក់មាត់😋៕

ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់
ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់
ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់
ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់
ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់
ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់
ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់
ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់
ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់

ភោជនីយដ្ឋាន ហ្គាញ់
លេខទូរសព្ទ៖ 015 99 77 17
ទីតាំង៖ នៅជាន់ទី៣ នៃ Chip Mong Noro Mall
ផែនទី​៖ ចុចទីនេះ

វីដេអូ៖