សម្រាប់បងៗដែលជាម៉ូយៗនៅម្តុំទួលគោក មិនបាច់ជិះឆ្ងាយទៀតទេ ហាង 𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 មកដល់ក្បែរហ្នឹងហើយ មានទាំងម្ហូបឆ្ងាញ់ និងភេសជ្ជៈប្លែកៗ 😋 កំពុងរងចាំអតិថិជនជាទីស្រលាញ់មកសាករសជាតិឆ្ងាញ់ពី 𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 TK។

ហាង 𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 TK
ហាង 𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 TK
ហាង 𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 TK

ហាង 𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 បានបើកដំណើរការសាខាថ្មីមួយទៀតហើយនៅម្តុំទួលគោក គឺ 𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 TK ដែលផ្តល់នៅភាពងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនដែលតែងតែនិយមគាំទ្រ ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ និងមុខម្ហូអាហារសម្រន់ជាច្រើនមុខ របស់ 𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 កន្លងមក មិនបាច់ចំណាយពេលជិះទៅទីតាំងដែលនៅឆ្ងាយ ក៏អាចមករកក្បែរៗផ្ទះ ឬកន្លែងធ្វើការបានដែរ។

ហាង 𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 TK
ហាង 𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 TK
ហាង 𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 TK

សម្រាប់ហាង 𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 TK គឺបើកបំរើជូន នៅប្រភេទកាហ្វេ ភេសជ្ជៈ ជាច្រើនមុខ ច្រើនរសជាតិ រួមជាមួយអាហារសម្រន់ឆ្ងាញ់ៗ រសជាតិប្លែក ហើយងាយស្រួលក្នុងការវិច្ចខ្ចប់យកទៅញ៊ាំខាងក្រៅក៏បានដែរ តោះចឹងកុំភ្លេចរកសាខា𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 TK ទាំងអស់គ្នាណា៎។

ហាង 𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 TK
ហាង 𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 TK
ហាង 𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 TK
ហាង 𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 TK

ហាង 𝗪𝗛𝗢’𝗦 𝗧𝗘𝗔 TK
លេខទូសព្ទ៖ 015 234 236 / 012 234 236
ទីតាំង៖ ផ្លូវលេខ 289 ទួលគោក (ជិតABA TK )
បើកលក់ពីម៉ោង 6:30𝗮𝗺 – 8:30𝗽𝗺

វីដេអូ