ដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកពូកែញ៉ាំមិនថាម៉ូយចាស់ម៉ូយថ្មីរបស់ហាង តូបប្រហិតទេ ពេលនេះឱកាសមាសឱកាសប្រាក់បានមកដល់ហើយញ៊ាំហ្វ្រីៗ អោយតែមានសមត្ថភាពញ៉ាំយ៊ាំដែលជាមីនុយថ្មីអស់៥០ចាន ដែលមានជាង៣០មុខនោះនឹងគ្មានអស់លុយ១រៀលនោះទេ។

ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត

យ៊ាំជាង ៣០មុខនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់សាហាវជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំជូរហិរៗគឺដឹងតែពេញចិត្តស្ដូកហ្មងហើយ បានញ៊ាំហើយធានាថាជក់មាត់ជីបៗ។ អ្វីដែលកាន់តែពិសេសថែមទៀតនោះមីនុយថ្មីនេះមានតម្លៃសមរម្យមួយចានត្រឹមតែ៣០០០៛ តែប៉ុណ្ណោះ បែបនេះស្រួលតិចអីមាន៣០០០៛ញ៊ាំបាន ក៏អាចញ៉ាំបាន១ចាន មាន៣០០០០៛អាចញ៉ាំបាន១០ចានឯណោះ ហើយបើថាពូកែញ៉ាំ ហើយបើជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាមានសមត្ថភាពខ្លាំងរឿងញ៉ាំនេះ ញ៉ាំអោយអស់៥០ចានហ្មងទៅគ្មានអស់លុយ១រៀលហ្វ្រីៗ។

ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត

ណ្ហើយ មីនុយថ្មីឆ្ងាញ់ហើយមានឱកាសអាចញ៉ាំហ្វ្រីៗបែបនេះទៀត រំលងម៉េចបានទៅបបួលដៃគូរពូកែញ៉ាំមិនចេះឆ្អែតរបស់អ្នកមកណា ត្រឹម៥០ចានមានអីពិបាកញ៉ាំ🤪៕

ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត
ហាង តូបប្រហិត

ហាង តូបប្រហិត (ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា)
លេខទូរសព្ទ៖ 061 499 356
ទីតាំង៖ ផ្លូវ402 កែង ផ្លូវ185 ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ( ក្នុងទីតាំង ហាង Moto Café )

វីដេអូ៖