ដើមឆ្នាំចេញមកផ្អើលស្ទើរតែឋានទាំង៣ហ្មងគុជធំ JumBo ជាពិសេសក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិយាយពីថាអ្នកណាក៏និយាយ អ្នកណាក៏ស៊ែពីរឿងខ្មៅធំ តឹង ណែន ហ្នឹងដែរ😁។ ហើយលឺថាលោកម៉ូយកញ្ញាម៉ូយរបស់KOI មានអ្នកខ្លះគេងមិនលក់បក់ល្ហើយទន្ទឹងរងចាំលោកខ្មៅធំ នេះណាស់។ តោះៗពេលនេះមានលក់ហើយណា លោកម៉ូយកញ្ញាម៉ូយអាចណាត់គ្នាមកសាកភ្លក្សបានណាគឺមាននៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់KOI

KOI Thé Cambodia
KOI Thé Cambodia
KOI Thé Cambodia

សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំធំៗ គឺដឹងតែពេញចិត្តស្ដូកហ្មងជាមួយគុជធំ JumBo នេះព្រោះថាដាក់មកគឺពេញមាត់ សាច់គុជស្វិតទន់ល្អ ស្រួលទំពារពេញមាត់មិនឆ្លាក់បំពង់ក និងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកបានញ៉ាំហើយច្បាស់ជាចង់ញ៉ាំទៀត😋។ ថ្មីប្លែកល្បីថាឆ្ងាញ់បែបនេះពិតជាមិនអាចរំលងបាន ហើយចំពោះអ្នកដែលដឹងថាក្រាស់ ម្ចាស់បេះដូងចូលចិត្តអាធំៗនេះកុំភ្លេចជូនគេមក គឺដឹងតែគេពេញចិត្តស្ដូកហ្មងហើយ។

KOI Thé Cambodia
KOI Thé Cambodia
KOI Thé Cambodia

ណ្ហើយ របស់ធំៗគេចូលចិត្តគ្រប់គ្នាបែបនេះមកកុម្ម៉ង់អោយលឿនៗណា ប្រយ័ត្នមកអត់ទាន់គេអត់បានស្គាល់រសជាតិធំតឹងណែននេះទៅ។ កុំភ្លេចណា គុជធំ JumBo គឺមាននៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់KOI និងដាក់បានជាមួយភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ😋៕

KOI Thé Cambodia
KOI Thé Cambodia
KOI Thé Cambodia

KOI Thé Cambodia
លេខទូរសព្ទ៖ 023 500 3183
ទីតាំង៖ ​​មាននៅគ្រប់សាខាទាំងអស់

វីដេអូ៖​