មកដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកល្មម មានគម្រោងណាត់គ្នាទៅញ៊ាំម្ហូបអាហារជុំគ្រួសារឬ មិត្តភក្តិនៅទីណាអត់? បើនឹកឃ្លានសាច់អាំងទឹកកាពិ ហើយរកកន្លែងដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃមកទីនេះ ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup ពិតជាពិសេសណាស់ បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% ទៅលើ សាច់អាំង និង Cocktail។

ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup
ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup
ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup

ចង់ញ៊ាំសាច់អាំងទឹកកាពិ ក្រេបជាមួយCocktail ត្រជាក់ៗ មានតែភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup ហ្នឹងហើយ ចំណាយលុយតិច ញ៊ាំបានឆ្អែត បញ្ចុះរហូតដល់ 50% ទៅហើយ សំខាន់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកទៀត បង្អង់យូរមិនបានទេ។

ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup
ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup
ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup
ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup

ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup គឺមានទីតាំងនៅ ផ្ទះលេខ 358 ផ្លូវ 217 ចំងាយ100mពីច្រមុះជ្រូកស្ទឹងមានជ័យ ឡើងទៅផ្លូវចំការដូង ទល់មុខផ្សារ វ័ង វ័ង ហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរសព្ទ៖ 077 677 969 / 098 310 888 ។ កុំភ្លេចមកទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ពិសេសនេះ ជាមួយភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup សម្រាប់បរិយាកាសក្នុងហាងមានភាពធំទូលាយ ងាយស្រួលរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗបានផងដែរ។

ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup
ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup
ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup
ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup
ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup
ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup
ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup
ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup

ភោជនីយដ្ឋាន AT BBQ & Soup
លេខទូរសព្ទ៖ 077 677 969 / 098 310 888
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ 358 ផ្លូវ 217 ចំងាយ100mពីច្រមុះជ្រូកស្ទឹងមានជ័យ ឡើងទៅផ្លូវចំការដូង ទល់មុខផ្សារ វ័ង វ័ង

វីដេអូ