កាន់លុយម្នាក់7.8$ មិនដឹងទៅណា មកនេះមកញ៉ាំប៊ូហ្វេ នៅហាង ប៊ូហ្វេហ្វឹស ថាម – FIRST TIME Buffet BBQ & Soup មកណាញ៉ាំម៉ាសេរី ញ៉ាំមិនកំណត់ម៉ោងដែរមានទាំងស៊ុប សាច់អាំង ថែមទាំងហ្វ្រីភេសជ្ជៈ និងបង្អែមថែមទៀត។

ហាង ប៊ូហ្វេហ្វឹស ថាម - FIRST TIME Buffet BBQ & Soup
ហាង ប៊ូហ្វេហ្វឹស ថាម - FIRST TIME Buffet BBQ & Soup
ហាង ប៊ូហ្វេហ្វឹស ថាម - FIRST TIME Buffet BBQ & Soup

អ្វីដែលពិសេសនោះសាច់ប៊ូហ្វេហ្វឹស ថាម – FIRST TIME Buffet BBQ & Soup មានបន្លែ សាច់ជាច្រើនប្រភេទ រួមទាំងគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗ និងថ្មីៗជានិច្ចដែលប្រកបដោយគុណភាព ធ្វើអោយមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់នៅពេលយកមកអាំង និងដាក់ស៊ុប។ បន្ថែមពីនេះម្ហូបសាច់អាំង និងស៊ុប ក៏មានបង្អែមលាងមាត់ដូចជាផ្លែឈើ និងបង្អែមទឹកកកឈូសយ៉ាងឆ្ងាញ់ផងដែរ។ ហាង ប៊ូហ្វេហ្វឹស ថាម – FIRST TIME Buffet BBQ & Soup ក៏មានទីតាំងធំទូលាយសម្រាប់អតិថិជន រៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតផងដែរ។

ហាង ប៊ូហ្វេហ្វឹស ថាម - FIRST TIME Buffet BBQ & Soup
ហាង ប៊ូហ្វេហ្វឹស ថាម - FIRST TIME Buffet BBQ & Soup
ហាង ប៊ូហ្វេហ្វឹស ថាម - FIRST TIME Buffet BBQ & Soup

តោះ នៅចាំអីទៀតកាន់លុយម្នាក់តែ7.8$ ញ៉ាំបានម៉ាសេរីបែបនេះមិនមកម៉េចបាន ទុកពោះអោយនៅទំនេរស្លៀកខោរលុងៗមកញ៉ាំមិនគិតម៉ោងផងដាក់ម៉ាតឹងពោះទៅចំណេញតិចអី៕

ហាង ប៊ូហ្វេហ្វឹស ថាម - FIRST TIME Buffet BBQ & Soup
ហាង ប៊ូហ្វេហ្វឹស ថាម - FIRST TIME Buffet BBQ & Soup
ហាង ប៊ូហ្វេហ្វឹស ថាម - FIRST TIME Buffet BBQ & Soup
ហាង ប៊ូហ្វេហ្វឹស ថាម - FIRST TIME Buffet BBQ & Soup
ហាង ប៊ូហ្វេហ្វឹស ថាម - FIRST TIME Buffet BBQ & Soup
ហាង ប៊ូហ្វេហ្វឹស ថាម - FIRST TIME Buffet BBQ & Soup

ហាង ប៊ូហ្វេហ្វឹស ថាម – FIRST TIME Buffet BBQ & Soup
លេខទូរសព្ទ៖ 010 33 15 38 / 012 23 23 15
ទីតាំង៖ ស្ថិតលើផ្លូវ456 សង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន

វីដេអូ៖