ចេញមុខមក អ្នកដែលនិយមចូលចិត្តរសជាតិបែបចិន ធ្លាប់ទៅសាកហើយឬនៅ? ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot សម្រាប់Admin សាករួចហើយ រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកមែន មួយវិញទៀតសម្រាប់អ្នកមានចំណង់ចំណូលចិត្តញ៊ាំ ប្រភេទសាច់អ្វី បន្លែមួយណា អាចចាប់យកដោយខ្លួនឯង រួចយកទៅកន្លែងគិតលុយ ជ្រើសរើសរសជាតិ ជាការស្រេច ។

ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot
ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot
ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot
ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot

និយាយទៅសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៊ាំរសជាតិជាប្រភេទស៊ុប ប្រភេទឆា បែបហិរៗរជាតិបែបចិន គឺមិនខកបំណងទេ ចុងភៅជំនាញមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំខាងម្ហូបចិន គឺជាអ្នកចម្អិនស្រាប់ក្នុងហាង Spice Up Mala Pot ផ្ទាល់។ ចំនុចពិសេសនោះ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រភេទសាច់ ឬបន្លែតាមចំណងចំណូលចិត្តលោកអ្នកបាន ដោយគ្រាន់តែទៅធ្វើការចាប់យក រួចយកមកថ្លឹងគិតលុយ រីឯ តម្លៃវិញគឺ សម្រាប់សាច់ ប្រហិតគ្រប់ប្រភេទ តម្លៃ 1.90 =100g និងតម្លៃបន្លែគ្រប់មុខ មី គុយទាវ តម្លៃ 0.90 =100g ។

ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot
ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot
ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot
ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot

ចង់សាកម្ហូបប្លែក រសជាតិបែបចិន កត់ចំណាំទុក ណាត់គ្នាបាន ៤ ទៅ៥នាក់ សាកម្តងមើល៍ ប្លែកមាត់ប៉ុណ្ណា😋 សម្រាប់ Admin សាករួចហើយ គឺរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែក ហើយទីតាំងរបស់ ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot នៅលើផ្លូវត្រសក់ផ្អែម ចាប់បើកពីម៉ោង ១១ព្រឹក ដល់១១យប់ ។

ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot
ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot
ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot
ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot
ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot
ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot
ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot
ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot

ហាង ស្ពៃអាំប់ម៉ាឡាផត Spice Up Mala Pot
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ #152, ផ្លូវ 63 (ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម), សង្កាត់ចតុមុខ, ខណ្ឌដូនពេញ
លេខទូរសព្ទ៖ 077279777
បើកលក់ពីម៉ោង ១១ព្រឹក ដល់ ១១យប់

វីដេអូ