ចង់រកកន្លែងញ៊ាំឆ្អែតហើយមិនស្តាយលុយ អាចអត្ថបទនេះសិន ចំណាយត្រឹមតែ១មុឺនរៀល ឆ្អែតយកទៅណាអស់ ១ចាន មានប្រហិតធំ២គ្រាប់ មីទាញ និងសាច់គោ ទឹកស៊ុបជូរហិរ រសជាតិឆ្ងាញ់ មានជាតិណាស់ ញ៊ាំឆ្អែត តឹងម៉ឺង ចង់ញ៊ាំមករកបាននៅហាង ស្មងគោ & ជ្រក់។

ហាង ស្មងគោ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ & ជ្រក់

មិនចាំបាច់ទៅណានាំឆ្ងាយ ចំណាយលុយច្រើនហើយនៅញ៊ាំមិនឆ្អែតទៀត ចង់ញ៊ាំឆ្អែត តឹងពោះ បានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែក ញ៊ាំមិនស្តាយលុយ គឺមកហាង ស្មងគោ & ជ្រក់ មីនុយថ្មីចែសតែម្តង ទើបតែបង្កើត គឺមីទាញប្រហិតយក្ស​ ១ចានប្រហតិ មាន២គ្រប់ធំៗ បន្ថែមជាមួយមីទាញភ្លាមៗ សាច់គោរស្រស់ៗ ទឹកស៊ុបបែបជូរហិរ រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកណាស់។

ហាង ស្មងគោ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ & ជ្រក់

ដល់ម៉ោងណាត់គ្នាញ៊ាំអី ហើយរកកន្លែងណាដែលញ៊ាំឆាប់ឆ្អែត អស់១មុឺនរៀល ញ៊ាំបានប្រហិតធំ២គ្រាប់ មកស្គាល់ហាង ស្មងគោ & ជ្រក់ ធានាថា តឹងម៉ឺង តែម្តង ហើយមួយទៀតបើថាអ្នកដែលញ៊ាំរឿងច្រើន អាចកម្មង់ថែមបានប្រហិតបានណា៎។

ហាង ស្មងគោ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ & ជ្រក់

ហាង ស្មងគោ & ជ្រក់
លេខទូរសព្ទ៖ 010616 644 / 012616646
ទីតាំង៖ ជិតសាលាបឋមសិក្សាទួលស្វាយព្រៃ ផ្លូវលេខ193 កែងផ្លូវលេខ358 (ផ្លូវទៅផ្សារអូឡាំពិក)

វីដេអូ៖