ពិតជាមិនអោយខកបំណងទេ សម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកហាងអាហារទទួលទាន ផ្តល់ជម្រើសច្រើននៅមុខម្ហូបបែបអឺរ៉ុប មានតម្លៃសមរម្យ ហើយទទួលបាននៅរសជាតិឆ្ងាញ់ ថែមទាំងធានាបាននូវអនាម័យ បើនិយាយពីបរិយាកាសក៏ល្អ កន្លែងអង្គុយក៏ស្អាត គឺមាននៅហាង Steak & Pan

ហាង Steak & Pan
ហាង Steak & Pan
ហាង Steak & Pan

ហាង Steak & Pan គឺស្ថិតនៅក្នុង Eden Garden ដែលជាទីតាំងផ្តល់នៅបរិយាកាសល្អ សម្រាប់ការជួបជុំ មិត្តភក្តិ ក្រុមការងារ អាចជជែកគ្នាកំសាន្ត ហើយអាចទទួលទានអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសានៅក្នុងហាងកូនកាត់ខ្មែរអឺរុប គឺ Steak & Pan ដែលផ្តល់ជូននៅមុខម្ហូបច្រើនសម្បូរបែប មិនអោយអតិថិជនខកបំណងឡើយ។

ហាង Steak & Pan
ហាង Steak & Pan
ហាង Steak & Pan
ហាង Steak & Pan

សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបំណងចង់រៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើត និងជប់លៀងផ្សេងៗ ហើយអាចទទួលបាននៅមុខម្ហូបច្រើនមុខ ឆ្ងាញ់ តម្លៃសមរម្យ កុំភ្លេចជ្រើសរើសយក ហាង Steak & Pan

ហាង Steak & Pan
ហាង Steak & Pan
ហាង Steak & Pan
ហាង Steak & Pan

ហាង Steak & Pan
ទីតាំង៖ Eden Garden
លេខទូរសព្ទ៖ 023 902 100

វីដេអូ