កំពុងតែនឹកឃ្លានស៊ុបក្តៅៗ ហុយៗ មែនទេ? មោះ! រកយកទូរសព្ទ Call​ ណាត់មិត្តភក្តិអោយហើយទៅ មានកន្លែងហើយ ចង់ញ៊ាំឈុត Single ឈុតមានលិឍ មានទាំងអស់ សំខាន់ទឹកស៊ុប🥘🥢ក្តៅៗ មានច្រើនរសជាតិទៀតផង នោះគឺ ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan

ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan

ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan ទីតាំងស្រួលរកណាស់ នៅម្តុំសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ185 ក្បែរហាងម៉ូតូកាហ្វេ ជិតតិចដល់ហើយ បើជិះពីហាងម៉ូតូកាហ្វេ គឺហាង ខ្ទះពុះ នៅខាងស្តាំដៃ ហើយអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរសព្ទនេះបាន ៖ 078499289 / 098313538។ មកដល់ ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan ជម្រើសស៊ុប មានច្រើនរសជាតិ សំខាន់ក្តៅជាប់រហូត តម្លៃវិញគឺឈុត ១៨៥០០៛ និង ឈុត ២១៥០០៛ ហើយលោកអ្នកក៏អាចរក្សានៅអនុស្សាវរីយ៍ ដោយសរសេពាក្យខ្លីៗ នៅលើជញ្ជាំង បានផងដែរ។

ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan

តោះឃ្លាននៅ បើឃ្លានហើយ រកគ្នីគ្នាមក ហុតស៊ុបក្តៅៗ ហុយៗ រសជាតិបែបហិរៗ ទឹកស៊ុបរសជាតិច្រើនជម្រើស មាននៅទីនេះហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan

ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan

ហាង ខ្ទះពុះ Boiling Pan
ទីតាំង៖ នៅខាងក្រោយសាលារៀនវ៉ាន់ដា ម៉ៅសេទុង ផ្លូវហាងម៉ូតូកាហ្វេ
លេខទូរសព្ទ៖ 078499289 / 098313538
ផែនទី:https://goo.gl/maps/Wq4oW9fHMTVowD6h9

វីដេអូ៖