ងាយស្រួលញ៊ាំ ងាយស្រួលទាំងខ្ចប់តាមខ្លួន គឺ នំ Pita cheese រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែក រសជាតិបែបអាសុីស្ទាយយអឺរ៉ុប បន្ថែមឈីសច្រើនតាមចំណូលចិត្ត ញ៊ាំមិនទ្រលាន់ ក្តៅៗ ហុយៗ សាច់នំថ្មីៗ ប្រើបន្លែធម្មជាតិមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព (ហាឡាសក៏ញុំាបាន) តម្លៃត្រឹមតែ 2.5$ ឡើងទៅ។

នំ Pita Cheese
នំ Pita Cheese
នំ Pita Cheese
នំ Pita Cheese

ជម្រើសល្អសម្រាប់លោកអ្នកដែល កំពុងស្វែងរកអាហារសម្រន់ ដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃ ងាយស្រួលញ៊ាំ ឬខ្ចប់តាមខ្លួនយកទៅកន្លែងធ្វើការ អ្នកគួរតែជ្រើសរើស នំ Pita Cheese មាន៣រសជាតិ គឺរសជាតិត្រីធូណា រសជាតិសាច់គោ និងរសជាតិសាច់មាន់ សម្រាប់ cheese វិញ មាន៥កំរិត អាចជ្រើសរើសតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអតិថិជន។

នំ Pita Cheese
នំ Pita Cheese
នំ Pita Cheese

រសជាតិក៏ប្លែក ប្រើឈីសក៏ច្រើន តម្លៃក៏ធូរថ្លៃ ងាយស្រួលខ្ចប់តាមខ្លួន មានតែ នំ Pita Cheese លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរសព្ទ 092 256 222 / 096 6666 838 ឬ Nham 24 , Eget , Wingpay , Wow now , Panda បាន សម្រាប់ទីតាំងស្ថិតនៅខាងមុខឃ្លាំងលេខ 278 ផ្លូវលេខ 184 ជិតមហាវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រ

នំ Pita Cheese
នំ Pita Cheese
នំ Pita Cheese
នំ Pita Cheese
នំ Pita Cheese
នំ Pita Cheese

នំ Pita Cheese
លេខទូរសព្ទ៖ 092 256 222 / 096 6666 838
ទីតាំង៖
ស្ថិតនៅខាងមុខឃ្លាំងលេខ 278 ផ្លូវលេខ 184 ជិតមហាវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រ

វីដេអូ៖