ប្រិ​យ​មិត្ត​ទាំងអស់​ប្រហែលជា​នៅ​ចាំ​តុក្កតា​រឿង The Legend of Tarzan ។ ប៉ុន្តែ​ឥឡូវ​ត្រូវ​បាន​គេ​ផលិត​ទៅ​ជា​ខ្សែភាពយន្ត​វិញ​ម្តង ហើយ​ក៏​ត្រៀម​ចាក់​បញ្ចាំង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ​2016 នេះ​ហើយ នៅ​ក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក​។ តែ​សម្រាប់​ថ្ងៃនេះ សូម​ឲ្យ​ប្រិ​យ​មិត្ត​ទស្សនាការ​ថត​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក​ជា​មុន​សិន ដូច​ជា​សកម្មភាព​ថត ការ​រៀបចំ​ប្លង់ បច្ចេកទេស​កាត់ និង​ទេព​កុស​ល្យ​ការ​សម្តែង​របស់​តួអង្គរ ជាដើម​។

Tarzan

Tarzan
សូម​ទស្សនា​សកម្មភាព​ថត​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក​ទាំងអស់​គ្នា​…