ផាត់មុខ​បែបនេះ ស្អាតម្យ៉ាងដែរតាស៎

Katy Love - Everyday make up

ភិន សុដាលីស ដែលហៅថា Katy Love គាត់តែងតែ បង្ហាញនូវវីដេអូផ្សេងៗដែលទាក់ទង ជាមួយ ការផាត់មុខ ការច្នៃប្រឌិត រឺជា កម្មវិធីកំសាន្ត ជាច្រើន តាមបណ្តាញ YouTube Channel របស់នាងជារឿយៗ តែក៏បានស្ងាត់ទៅវិញ មួយរយះ ដោយសារនាងមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន ។

ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះនាង ក៏បានត្រលប់មកវិញ ជាមួយនូវវីដេអូ ផាត់មុខថ្មីមួយទៀត សំរាប់យុវវ័យនាពេលបច្ចុប្បន្ន ។ ចង់ដឹងថាការត្រលប់មកវិញរបស់នាង នៅតែ មានភាពស្រស់ស្អាតនិង តិកនិចផាត់មុខប្លែក យ៉ាងណា ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមណា។

Katy Love

ប្រភព៖ YouTube Channel Katy Love