បើមិនថ្មី មិនប្លែក មិនពិសេសក៏មិនណែនាំ តែនេះថ្មី ប្លែក និងរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសខ្លាំងពេក អញ្ចឹងមិនបានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹង បានស្គាល់ និងមកញ៉ាំម៉េចបានទៅ?។

Yellow Cab Pizza
Yellow Cab Pizza
Yellow Cab Pizza

Dear Dalar Pizza រមូរៗដាក់ចូលក្នុងមាត់ខាំមួយម៉ាត់ណាក៏ឆ្ងាញ់ ខាំមួយម៉ាត់ណាក៏ជាតិ ហើយបើមិនជឿទេណាត់គ្នាមកញ៉ាំដែរមកមាននៅ Yellow Cab Pizza យើងហ្នឹងទាំងពីរសាខាហ្មង ចង់ទៅមួយណាក៏បាន សាខា Eden Garden និង IFL ហើយនិយាយពីថាដឹងតែទទួលបានអារម្មណ៍ប្លែកជាមួយរសជាតិដ៏ពិសេសថ្មីនេះតែម្ដង។ សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់អាចអង្គុយញ៉ាំនៅក្នុងហាងប្រកបដោយផាសុកភាព និងញ៉ាំជាមួយភីហ្សាចម្អិនភ្លាមៗក្ដៅក្ដីសុខតិចអី។ ដើម្បីសុវត្ថិភាពដល់អតិថជនដែលមកញ៉ាំ គឺហាងទទួលរាល់អតិថិជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចតែប៉ុណ្ណោះ។

Yellow Cab Pizza
Yellow Cab Pizza

រាល់អតិថិជនដែលមិនចង់មកញ៉ាំនៅហាងក៏អាចធ្វើការកម្ម៉ង់តាមរយៈ App ដឹកជញ្ជូនមួយចំនួនដែលកំពុងមានប្រម៉ូសិនយ៉ាងពេញទំហឹង។ បែបនេះនៅចាំអីទៀត ចង់ឆ្ងាញ់មាត់ ទទួលបានរសជាតិពិសេសជាមួយ Dear Dalar Pizza គ្រប់គ្នាអាចមកញ៉ាំនៅហាងក៏បាន កម្ម៉ង់យកទៅញ៉ាំនៅផ្ទះ នៅកន្លែងធ្វើការក៏បាន អាចញ៉ាំឆ្ងាញ់បានគ្រប់ទីកន្លែង៕

Yellow Cab Pizza
Yellow Cab Pizza
Yellow Cab Pizza
Yellow Cab Pizza
Yellow Cab Pizza
Yellow Cab Pizza

Yellow Cab Pizza Co. Cambodia
សាខា Eden Garden
សាខា IFL ផ្លូវ១១៨ កែងផ្លូវ២៥៧

វីដេអូ៖