ការ​ហែលទឹក គឺជា​កីឡា មួយប្រភេទ ដែល​អាច​និយាយ បានថា ជា​​កីឡា ដែលកម្សាន្ត និង ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍​ជា​ច្រើន​ណាស់ សំរាប់​សុខភាព រាងកាយ និង​ផ្លូវចិត្ត របស់មនុស្ស ។
តួយ៉ាង អត្ថប្រយោជន៍​ដែល​ផ្តល់ពី​ការ​ហែលទឹក​នេះ​មាន​ដូចជា ការសំរួល​ដល់ការ​ដកដង្ហើ​ម រក្សា​សំពាធ​ឈាម សំរួល​ដល់​ស្ថានភាព​សន្លាក់ និង​បំបាត់ស្ត្រេ​ស​ថែម​ទៀតផង​។ សំរាប់​រឿង​ដែល​ពិសេស​មួយទៀត​នោះ គឺ​សំរាប់​ស្ត្រី គឺ​ទទួល​បាននូវ​ការ​ថែរក្សា រាង​ស្អាត​បានយ៉ាង​ល្អ​ប្រសើរ​។

ប៉ុន្តែ ​អ្វីដែល ជា ឧបសគ្គ​នោះ គឺ​មនុស្ស​មួយចំនួន មិន​ទាន់​ចេះ​ហែល​ទឹក​នៅឡើយ ដូច្នេះ ថ្ងៃនេះ​អ្វី​ដែល KSPG.TV ចង់​បង្ហាញ​សំរាប់​អ្នក​ដែល​ចង់រៀន​ហែលទឹក ដំបូងគួរ​ត្រូវធ្វើ ​ម្តេច​ខ្លះ ?

ចឹងមានតែត្រូវទស្សនាវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំ ព្រោះថាខ្ញុំក៏អត់ទាន់ចេះដែរ!

How to swim

Swimming-Techniques-3