ប្រទេស​ចិន​ជា​ប្រទេស​មហាអំណាច​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​លើ​ពី​ភព​លោក ក៏​ដូច​ជា​ផ្នែក​សំណង់ ជាក់ស្តែង​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី 15 ខែធ្នូ ឆ្នាំ​2009 ប្រទេស​ចិន​បាន​ចាប់ផ្តើម​គំរោង​ដ៏​ធំ​មួយ​ដែល​មានឈ្មោះ​ថា Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge គឺជា​សាងសង់​ស្ពាន​ឆ្លងកាត់​សមុទ្រ និង​មាន​ផ្លូវ​ចូល​ក្រោម​ផ្ទៃសមុទ្រ ដែល​មាន​ប្រវែង 29.6 គីឡូ​ម៉ែ​ត ដែល​វែង​ជាងគេ​។

Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge

ហើយ​ស្ពាន​នេះ​បាន​ត​ភ្ជាប់​កាល​នៅ ថ្ងៃ​ទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ​2016 ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​ទឹកប្រាក់​អស់ 10,6 ពាន់​លាន​ដុល្លារ ហើយនឹង​បើក​សម្ពោធ​ផ្លូវការ នៅ​ពេល​ខាង​មុខ​នេះ​។

ប្រភពពី ៖​​​ Wikipedia