មិនខ្វះចឹងហ្មង រឿងម្ហូបញុាំ មកហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ ចង់ស៊ុប សាច់អាំង បុកល្ហុង មានជូនម៉ាកំប្លេរ

ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ

0
11558

ថាមិនខ្វះទេ រឿងម្ហូបញុាំ មករកហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ នៅក្បែរសាលាវ៉ានដានេះឯង បើកបំរើជូន ៣ពេលតែម្តង ព្រឹក ថ្ងៃត្រង់ និងពេលល្ងាច ចង់ស៊ុបក៏មាន សាច់អាំងទឹកកាពិក៏មាន បុកល្ហុងគ្រប់ឈុត ហើយបើគ្រឿងក្លែមវិញ អ្វីក៏មានដែរ។

ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ
ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ
ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ
ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ

សម្រាប់អ្នកដែលមានគ្នីគ្នាច្រើន ចង់ជួបជុំលក្ខណៈគ្រួសារ ឬក្រុមការងារ ជាធម្មតាទៅហើយរឿងចំណង់ចំណូលចិត្តចង់ញុាំខុសៗគ្នា អ្នកខ្លះចង់ញុាំស៊ុប អ្នកខ្លះចង់ញុាំសាច់អាំង រឺឯអ្នកខ្លះទៀតនឹកឃ្លានបុកល្ហុង ដូចនេះ អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាចង់បានកន្លែង ដែលសម្បូរដោយមុខម្ហូបដែលមានជម្រើសច្រើន ដើម្បីផ្តល់នូវភាពងាយស្រួល ចឹងមក ? ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ ត្រូវហើយ មានមុខម្ហូបច្រើនផ្តល់ជូន សម្រាប់ពេលព្រឹក ?មានលក់ នំប៉័ងសាច់ប៉ាតេ សាច់ផាកឡូវ សាច់ជ្រូកខ្វៃ បាយទាខ្វៃ បាយជ្រូកខ្វៃ បាយសាច់ជ្រូកអាំង បាយផាកឡូវ បាយសាច់មាន់ ។
អាហារត្រង់?មានលក់ បុកល្ហុង ស្លាបមាន់អាំង ម្ហូបស្រាប់ ម្ហូបកុម្មង់ ជាច្រើនមុខ ។
ពេលល្ងាច ? មានលក់ សាច់អាំងទឹកកាពិ ស៊ុបម្រះ ស៊ុបសរសៃកែងគោ នឹង ម្ហូបក្លែមជាច្រើនមុខ។

ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ
ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ
ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ
ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ

ដល់ម៉ោងល្ងាចល្មម មានគ្នីគ្នាហើយឬនៅ ណាត់គ្នាមកហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ ដឹងតែមិនខ្វះទេ ហើយសម្រាប់បរិយាកាសក្នុងហាង តុងតែងស្អាត ធំទូលាយ មានទាំងជាន់ក្រោម ជាន់លើក រឺឯរសជាតិម្ហូបវិញ គឺឆ្ងាញ់ តម្លៃក៏សមរម្យថែមទៀតផង ទីតាំងនៅមិនឆ្ងាយទេ គឺនៅលើផ្លូវ 402 ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ជិតផ្ទះពណ៍ផ្កាឈូក ។

ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ
ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ
ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ
ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ
ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ
ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ
ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ
ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ

ហាង បុកល្ហុងផ្ទះបុរាណ
លេខទូរសព្ទ៖ 085 60 61 95 / 010 60 61 95
ទីតាំង៖ ផ្លូវលេខ 402 ម្តុំក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា សាខាម៉ៅសេតុង
បើកលក់ចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹកដល់ 12:00 យប់

វីដេអូ៖