ប្លែកទាំងឈ្មោះ ទាំងទំនងគួរអោយចង់ញុាំតែម្តង មានគ្រប់ឈុត ឈុតមេម៉ាយកូនមួយ ឈុតគ្រួសារ នឹងឈុតកំលោះអត់លិឍ😋 🦑🐙 ចង់ញុាំអាចមករកបានគ្រប់សាខា ហាង មឹកតេងម៉ូ TengMo

ហាង មឹកតេងម៉ូ TengMo
ហាង មឹកតេងម៉ូ TengMo
ហាង មឹកតេងម៉ូ TengMo

ហាង មឹកតេងម៉ូ TengMo ទើបតែបើកដំណើរការទេ តែហាក់ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជន គ្រប់ទិសទី នោះគឺឈុតទាំង ៣ របស់ហាងផ្ទាល់តែម្តង ទំនងខ្លាំងណាស់ រួមផ្សំជាមួយទឹកជ្រលក់បែបហិរៗធ្វើអោយពេលដែលញុាំទៅទទួលបានរសជាតិប្លែក😋។

ហាង មឹកតេងម៉ូ TengMo
ហាង មឹកតេងម៉ូ TengMo
ហាង មឹកតេងម៉ូ TengMo

សម្រាប់ ហាង មឹកតេងម៉ូ TengMo បច្ចុប្បន្នមាន៤ទីតាំង ហើយក៏កំពុងតែបើកដំណើរជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ កុំភ្លេចមករកបាននៅសាខាថ្មីបាក់ទូក ដែលមានទីតាំងនៅ ផ្លូវលេខ164កែង139ក្រោយសាលាបាក់ទូកសាលាវុណ្ណភូមិចាស់ទល់មុខហាងMool ។ មួយវិញទៀតបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយលក់បន្ត អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរសព្ទ៖ 077 71 36 84

ហាង មឹកតេងម៉ូ TengMo
ហាង មឹកតេងម៉ូ TengMo
ហាង មឹកតេងម៉ូ TengMo
ហាង មឹកតេងម៉ូ TengMo
ហាង មឹកតេងម៉ូ TengMo

ហាង មឹកតេងម៉ូ TengMo
ទីតាំង៖ ផ្លូវលេខ164កែង139ក្រោយសាលាបាក់ទូកសាលាវុណ្ណភូមិចាស់ទល់មុខហាងMool
លេខទូរសព្ទ៖ 096 8888 001

វីដេអូ៖