ដើមខែថ្មីថ្មោង សេវការចំណាយ ទុកចាយចុងខែ មករកហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្តាម សាខា IFL បញ្ចុះតម្លៃ២០% ពេញមួយសប្តាហ៍ អ៉េម ទំនងគួរអោយចង់ញុាំណាស់ ហើយផ្ដល់ជូនភេសជ្ជៈធ្វើដោយដៃគ្រប់មុខដោយឥតគិតថ្លៃ (ចំពោះថ្ងៃសម្ភោធតែប៉ុណ្ណោះ)។

 ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្តាម
ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្តាម
ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្តាម

នៅម្តុំសាលាIFL ឃ្លាននឹកចង់ញុាំបាញ់កាញ់ក្តាម លែងមានជាសំនួរ ថាតើត្រូវទៅញុាំនៅកន្លែងណាទៀតហើយ ព្រោះអី ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្តាម បើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅសាខាថ្មី គឺ សាខា IFL បន្ថែមជាមួយប្រូម៉ូសិនបន្ថែមរហូតដល់ ១សប្តាហ៍ ២០% ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៣ ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ។

ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្តាម
ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្តាម
ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្តាម
ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្តាម

ចង់ញុាំបាញ់កាញ់ក្តាមឆ្ងាញ់ មានច្រើនមុខ ច្រើនរសជាតិ ហើយបញ្ចុះតម្លៃ មករកនៅ ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្តាម សាខា IFL តែបើមកក្នុងថ្ងៃបើកសម្ភោធជាផ្លូវការ ផ្ដល់ជូនភេសជ្ជៈធ្វើដោយដៃគ្រប់មុខ ដោយឥតគិតថ្លៃ គឺសម្រាប់តែថ្ងៃសម្ភោធតែប៉ុណ្ណោះ)។ លេខទំនាក់ទំនងទទួលយកសិទ្ធិអាជីវកម្ម 096 5619 666 / 011 629 951

ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្តាម
ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្តាម
ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្តាម
ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្តាម
ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្តាម
ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្តាម

ហាង Yumi’s បាញ់កាញ់ក្តាម
សាខាផ្សារធំថ្មី 010 753 344
ផែនទី: https://goo.gl/maps/pUhS2xW6z7wAjebZ7
សាខា IFL 070 645 444
ផែនទី https://goo.gl/maps/q6pAiTRzkTxDNNEv6
សាខាកំពង់ចាម 098 321 348
សាខាចាក់អង្រែលើ 010 500 011

វីដេអូ៖