អ្នកណាខ្លះនៅម្តុំផ្សារឈូកមាស? ចង់ញុាំប្រហិតសាច់គោមានរសជាតិឆ្ងាញ់🍢🍡😋ប្រើរូបមន្តប្រចាំគ្រួសារ មិនប្រើសារធាតុគីមី ស្វិតល្មមញុាំ មិនស្វិតខ្លាំង វ៉ៃដោយម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ ចង់ទិញជាចង្កាក់ក៏បាន​ ទិញជាគីឡូក៏បាន ទំនុកចិត្តក្នុងការញុាំ ទឹកជ្រលក់ឆ្ងាញ់ប្លែក អាចមករកបាននៅ ហាងប្រហិតសាច់គោ SM14 សាខាផ្សារឈូកមាស។

ហាង ប្រហិតសាច់គោ SM14
ហាង ប្រហិតសាច់គោ SM14
ហាង ប្រហិតសាច់គោ SM14
ហាង ប្រហិតសាច់គោ SM14

ជាមួយនឹងទំនុកចិត្ត សុវត្ថិភាព គឺប្រហិតសាច់គោ SM14 មិនប្រើសារធាតុរក្សាទុកបានយូរ ប្រើតែម្សៅពោត ដែលរូបមន្តប្រចាំគ្រួសារផ្ទាល់ញុាំបានទាំងចាស់ទាំងក្មេងតូចៗ ហើយបើទឹកជ្រលក់ប្រចាំហាងវិញមានរហូតដល់៤រសជាតិសម្រាប់អោយបងប្អូនរើសបាន មានដូចជា៖ ទឹកជ្រលក់អំពិលទុំសណ្តែកដី ទឹកអំពិលទុំសៀងល្ងរ ទឹកជ្រលក់សាតេតុងយាំ ទឹកជ្រលក់សាតេម្ទេស ហើយប្រហិតវិញបងប្អូនក៏អាចកុម្មង់ជាប្រហិតសាច់គោចង្កាក់ ប្រហិតឆឹង ប្រហិតសាតេម្ទេស ប្រហិតសាតេតុងយាំបានផងដែរ។

ហាង ប្រហិតសាច់គោ SM14
ហាង ប្រហិតសាច់គោ SM14
ហាង ប្រហិតសាច់គោ SM14
ហាង ប្រហិតសាច់គោ SM14

សម្រាប់ហាង ប្រហិតសាច់គោ SM14 ក៏មានលក់ដុំ និងលក់រាយផងដែរ បងប្អូនអាចកុម្មង់នៅហាងផ្ទាល់ក៏បានកុម្មង់តាមរយៈលេខទូរសព្ទផ្ទាល់ក៏បាន ហើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតនោះ ក្នុងឱកាសបើកប្រម៉ូសិននេះ គឺបងប្អូនទិញ ៥ចង្កាក់ ថែមជូន ១ចង្កាក់ ទិញ១០ចង្កាក់ ថែម ៣ចង្កាក់ រីឯទិញគីឡូ គឺ១គីឡូ ៤មុឺនរៀល ថែមទឹកជ្រលក់ និងហ្វ្រីការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្តង ។

ហាង ប្រហិតសាច់គោ SM14
ហាង ប្រហិតសាច់គោ SM14
ហាង ប្រហិតសាច់គោ SM14
ហាង ប្រហិតសាច់គោ SM14
ហាង ប្រហិតសាច់គោ SM14

ហាង ប្រហិតសាច់គោ SM14
លេខទូរសព្ទ៖ 070 22 11 97
ទីតាំង៖ ក្រោយផ្សារឈូកមាស
ផែនទី៖ https://goo.gl/maps/Cr5eT2yb2hTJ1U256

វីដេអូ៖