មិនដែលថាស្ងាត់ម៉េច! ភ្ញៀវពេញៗ ហាងតែម្តង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ នេះគឺ ដោយសារតែ តម្លៃ និងរសជាតិឆ្ងាញ់?

ហាង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ

0
8158

ថាអោយតែនឹកឃើញឃ្លានគ្រឿងសមុទ្រម្តងៗ អត់ដែលភ្លេចទេ ហាង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ អាចនិយាយបានថាពិភពគ្រឿងសមុទ្រហើយ ស្អីក៏មានដែរ ចង់អយស្ទ័រ បង្គារ​ បង្កង មឹក ខ្យង ក្តាមសមុទ្រ ចង់ឆា ចង់អាំង បានមួយកំប្លេរ អ្វីដែលសំខាន់ តម្លៃគឺទទួលយកបាន តម្លៃ១មុឺន ២មុឺនរៀល ញ៊ាំបានមួយឆ្ងាញ់ ។

ហាង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ
ហាង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ
ហាង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ

សម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ឧស្សាជិះកាត់ផ្លូវ១០៥ ក្រោយម្តុំសាលាយុគន្ធញឹកញាប់ គឺស្គាល់ច្បាស់តែម្តង ហាង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ ជិះពេលណាក៏ភ្ញៀវពេញៗហាង ស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហើយ លក់ដាច់ខ្លាំង ម៉ូយៗគាត់មួយៗ សុទ្ធតែរាប់ឆ្នាំ ម៉ូយខ្លះមកញ៉ាំតាំងពីមិនទាន់មានប្តី ឡូវមានប្តីមានប្រពន្ធ មានទាំងកូនទៀត ក៏នាំមកញ៉ាំដល់ឡូវទៀត ។

ហាង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ
ហាង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ
ហាង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ

បងប្អូនមួយចំនួនប្រាកដជាបានដឹងហើយ គ្រាន់តែឃើញភ្ញៀវពេញៗហាង របស់បងម៉ាប់អយស្ទ័រ អាចសំគាល់ដឹងឆ្ងាញ់បាត់ហើយ ចឹងកុំអោយរំលងណាសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានសាកអាច មករកញ៊ាំបាន។

ហាង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ
ហាង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ
ហាង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ
ហាង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ
ហាង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ
ហាង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ
ហាង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ

ហាង បងម៉ាប់អយស្ទ័រ
លេខទូរសព្ទ៖ 096 88888 40 / 078 25 00 15
ទីតាំង(សាខាទី១)៖ ស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវ១០៥ កែងផ្លូវ២៩២ ក្រោយសាលាយុគន្ធ
ផែនទី(សាខាទី១)៖ ចុចទីនេះ
ទីតាំង(សាខាទី២)៖ ស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវ១០៥ កែងផ្លូវ២៨៨ ក្រោយសាលាយុគន្ធ
ផែនទី(សាខាទី២)៖ ចុចទីនេះ

វីដេអូ