ម៉ូយៗ ហាង ស្មងគោ&ប្រហិតធំ ពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកញ៉ាំជាមួយ ស៊ុបបីរសជាតិ និងគ្រឿងគោគ្រប់មុខបានយ៉ាងពិសេស ព្រោះថាពេលនេះហាងបានបន្ថែមទាំងប្រភេទទឹកស៊ុប និងគ្រឿងគោមានគ្រប់កន្លែងនៃផ្នែកគោ ចង់ញ៉ាំកន្លែងណាក៏មាន។

ហាង ស្មងគោ&ប្រហិតធំ
ហាង ស្មងគោ&ប្រហិតធំ
ហាង ស្មងគោ&ប្រហិតធំ
ចង់ស្មងគោ ខួរគោ ក្រចកជើងគោ សរសៃកែង​ លឹង្គគោ ពោះគោនិយាយទៅគឺអីក៏មានហ្មង។ សម្រាប់តម្លៃក៏កាន់តែពិសេសដោយលោកអ្នកមានចាប់ពី ១៥០០០៛ គឺគ្រប់គ្នាអាចមកកម្ម៉ង់ញ៉ាំបានយ៉ាងរីករាយ។ ហើយបានមកដល់ហើយ ត្រៀមតែឆ្ងាញ់មាត់ទៅព្រោះថារាល់ប្រភេទគ្រឿងគោដែលចុងភៅយកមកប្រើប្រាស់នៅទីនេះគឺជាប្រភេទគោខ្មែរសុទ្ធសាធ ដែលធ្វើអោយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ និងមានទំនុកចិត្តក្នុងការញ៉ាំ។ ចំពោះទឹកស៊ុបទាំងបីរសជាតិវិញគឺមានដូចជាទឹកស៊ុបស៊ូគី ដែលជាមីនុយថ្មី ទឹកស៊ុបតុងយ៉ាំ និងទឹកស៊ុបជូរហិរពណ៌ខ្មៅដែលជាទឹកស៊ុបពេញនិយមបំផុតប្រចាំហាង។ 
ហាង ស្មងគោ&ប្រហិតធំ
ហាង ស្មងគោ&ប្រហិតធំ
ហាង ស្មងគោ&ប្រហិតធំ

តោះរកកន្លែងឃើញហើយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំនូវស៊ុប ដែលមាននូវប្រភេទគ្រឿងគោគ្រប់មុខណាត់គ្នាមក ហាង ស្មងគោ&ប្រហិតធំ ដឹងតែសប្បាយមាត់ញ៉ាំម៉ាអ៊ែមហ្មង៕

ហាង ស្មងគោ&ប្រហិតធំ
ហាង ស្មងគោ&ប្រហិតធំ
ហាង ស្មងគោ&ប្រហិតធំ
ហាង ស្មងគោ&ប្រហិតធំ
ហាង ស្មងគោ&ប្រហិតធំ
ហាង ស្មងគោ&ប្រហិតធំ

ហាង ស្មងគោ&ប្រហិតធំ
លេខទូរសព្ទ៖ 010 616 644 / 012 616 646
ទីតាំទី១៖ ជិតសាលាបឋមសិក្សាទួលស្វាយព្រៃ ផ្លូវលេខ193 កែងផ្លូវលេខ358 (ផ្លូវទៅផ្សារអូឡាំពិច)
ផែនទី៖ https://goo.gl/maps/CScJ6Wc8r1hZ1F9V7
ទីតាំងទី២៖ ផ្លូវ១២២ សន្ធរម៉ុក ប្លុកខាងក្រោយ Tous Les Jours កម្ពុជាក្រោម
ផែនទី៖ https://goo.gl/maps/GhZdQGhgxLX25sYN7

វីដេអូ៖

https://youtu.be/Ij2psG8GfEo