ប្រទេសចិន គឺជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2 នៅលើពិភពលោក និងជាប្រទេសទេសសម្បូរទៅដោយរឿងរាវប្លែកៗជាច្រើន ជាក់ស្តែងនៅពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបញ្ចប់គំរោងការសាងសង់ តេឡេស្កុបដ៏ធំ ដោយមានជម្រៅ 500 ម៉ែត្រ  នឹងជួយ ចាប់យកផ្កាយ, រលកទំនាញ  និងការស្វែងរកជីវិតរស់នៅឯភពដទៃ ។

Telescope Telescope Telescope Telescope

គំរោងដ៏ធំមួយនេះដែលចាប់ផ្តើមសាងសង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011 មកម្ល៉េះ ដែលចំណាយទឹកប្រាក់អស់ 180 លានដុល្លារ ស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត Guizhou ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន ។